mw. mr. C.K.E.E. Fischer-Fuhler

Claudia Fischer-Fuhler is geboren en getogen in Drenthe. In 2000 is zij afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een korte start bij een deurwaarders- en incassopraktijk is zij sinds januari 2002 werkzaam in de advocatuur. Op een kantoor in Emmen is zij opgeleid tot specialist in het asiel- en vluchtelingenrecht, en heeft zij zich tevens verdiept in het personen-en familierecht. Ook andere rechtsgebieden zoals het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht behoren tot haar praktijk.

img“Als nuchtere noorderling probeer ik zaken op een praktische wijze te benaderen, waarbij de persoonlijke betrokkenheid bij de mens achter de zaak niet uit het oog wordt verloren. Indien u met een juridisch probleem bij mij aanklopt zal ik zeker niet meteen gaan procederen, maar eerst trachten een oplossing in der minne te bereiken. Mocht u aanlopen tegen een juridisch probleem, aarzel dan niet om geheel vrijblijvend contact op te nemen met mijn kantoor.”mw. mr. C.K.E.E. Fischer-Fuhler

Advocatenkantoor Fischer-Fuhler

mw. mr. C.K.E.E. Fischer-Fuhler

officemanager: mw. E. Elling-Schutten

Baander 69A
7811 HH Emmen

t  0591 662020f  0591 653 430 e  info@fischer-fuhler.nl

Wij hebben inloopspreekuur op maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur.         Het kan incidenteel voorkomen dat het inloopspreekuur niet door kan gaan. Wij   adviseren u derhalve vooraf even telefonisch contact op te nemen.